גילוי נאות


Capital U סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ ו/או Capital1 סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ (להלן: "Capital")
פועלת על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ועיסוק ביעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני התשס"ה (2005).
בהתאם לחוק זה, Capital הינה סוכנות לביטוח פנסיוני ואיננה חברה ליעוץ פנסיוני.

Capital הינה סוכנות ביטוח עצמאית, שנוסדה בשנת 1994, ובעלת זיקה לגופים המוסדיים המפורטים להלן, לשיווק מוצרי ביטוח ומוצרים פנסיוניים:

קרנות השתלמות

 • דש ניהול קופות גמל בע"מ
 • אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ
 • מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל
 • ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 • אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
 • כלל פנסיה וגמל בע"מ
 • פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • כלל פנסיה וגמל בע"מ
 • אי.בי.אי גמל בע"מ
 • הראל גמל והשתלמות בע"מ
 • הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
 • אנליסט קופות גמל בע"מ
 • מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

גמל

 • דש ניהול קופות גמל בע"מ
 • אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ
 • מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל
 • ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 • אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
 • כלל פנסיה וגמל בע"מ
 • פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • כלל פנסיה וגמל בע"מ
 • אי.בי.אי גמל בע"מ
 • הראל גמל והשתלמות בע"מ
 • הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
 • אנליסט קופות גמל בע"מ

ביטוח

 • מגדל חברה לביטוח בע"מ
 • כלל חברה לביטוח בע"מ
 • הפניקס חברה לביטוח בע"מ
 • הראל חברה לביטוח בע"מ
 • מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ
 • איילון חברה לביטוח בע"מ

פנסיה

 • מקפת אישית
 • כלל מיטבית עתודות קרן פנסיה בהתאמה אישית
 • הפניקס פנסיה מקיפה
 • הראל גלעד
 • מנורה מבטחים החדשה
 • אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
 • מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
 • פסגות קופת גמל ופנסיה בע"מ
 • מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ